เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ

📣📣📣 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ ตามรับแจ้ง จากกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมหาสารคาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
📌📌โดยเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
📝📝เพื่อให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนที่อาจจำเป็นต้องขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งมากขึ้น