เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล หาผู้ติดยาเข้าสู่การฟื้นฟูบำบัดรักษาให้หายขาด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดยาที่แอบแฝงในหน่วยงานราชการ ตามโครงการเทศบาลสีขาวค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาแฝงในหน่วยงาน ระยะที่ 1 เพื่อต้องการให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดของรัฐโดยสมัครใจ