เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย และโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม