เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำถนนผังเมืองบัญชา ซอย 3 และนครสวรรค์ ซอย 5

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. ที่ถนนนผังเมืองบัญชา ซอย 3 และนครสวรรค์ ซอย 5 นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้งานสาธารณูปโภค สำนักการช่าง ขุดลอกล่องระบายน้ำถนนผังเมืองบัญชา ซอย 3 และนครสวรรค์ ซอย 5 เพื่อช่วยให้การระบายน้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น