เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลสายงาน นักบริหารที่จะโอนย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม    นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลสายงานนักบริหารที่จะโอนย้ายไปรับตำแหน่งใหม่