เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมวัด (Big Cleaning Day) และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ที่วัดศรีสวัสดิ์ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์  สมสาร์ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมวัด (Big Cleaning Day) และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2563