เทศบาลฯ เตรียมวางระบบท่อระบายน้ำ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย 13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ที่ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 13นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้งานสาธารณูปโภค สำนักการช่าง ดำเนินการเตรียมวางระบบท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับคำร้องจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 13 ถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำไหลเอ่อล้นเข้าท่วมที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การดำรงชีพและการสัญจรลำบาก นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงได้มอบหมายให้งานสาธารณูปโภค สำนักการช่าง ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา โดยนำรถหน้าตัก-หลังขุด ออกขุดลอกเตรียมวางท่อระบายน้ำ โดยทำการขุดวางท่อขนาด 30 เซนติเมตร ระยะทาง 40 เมตร เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รองรับการระบายน้ำได้สะดวกโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน