เทศบาลฯพัฒนาทำความสะอาดถนนนาควิชัย แนวรั้วด้านหลังโรงเรียนผดุงนารี เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ให้มีสะอาด เป็นระเบียบสวยงาม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ที่ถนนนาควิชัย นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานทำความสะอาดสายทาง เขต 3 ออกพัฒนาทำความสะอาดถนนนาควิชัย ช่วงบริเวณด้านหลังโรงเรียนผดุงนารี เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สะอาด จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมไหล่ทาง ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบสวยงาม