ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองสมถวิล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองสมถวิล