ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนนครสวรรค์ ซอย 12

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ที่ถนนนครสวรรค์ ซอย 12 นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมท่อระบายน้ำ ที่ถนนนครสวรรค์ ซอย 12
ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ที่ถนนนครสวรรค์ ซอย 12 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิคไลน์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อติดตามงานโครงการดังกล่าว นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนของทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม และให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ในการดำเนินงานนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกเส้นสาย หากพบว่าจุดใดพื้นที่ถนนไม่เกิดความปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป และหากพี่น้องประชาชนท่านใด ได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณะหรือด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย สามารถร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองมหาสารคาม หรือทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป