ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201216170723445.pdf