ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 เชื่อมต่อถนนนครสวรรค์ ซอย 53 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201218113036316.pdf