ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0016 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201216170735803.pdf