ยกเลิกจุดตั้งวางถังขยะบริเวณรอบวัดมหาชัยอารามหลวง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขฯ กองวิชาการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อดำเนินการยกเลิกจุดตั้งวางถังขยะบริเวณรอบวัดมหาชัยอารามหลวง โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดถังขยะ (นัดทิ้ง นัดเก็บ) ขอความร่วมมือประชาชนลด และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จากนั้นรวบรวมขยะใส่ถุงดำหรือภาชนะที่จัดหาได้เองขนาดเล็ก วางไว้หน้าบ้าน/อาคาร ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. เพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลฯ ในเวลา 18.00 น. ทุกวัน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งนี้วันนี้เป็นต้นไป…ทั้งนี้จะได้ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป…