มอบป้ายร้านอาหารสะอาด รดชาติอร่อย ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.00 น นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์ วสมสาร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกมอบป้ายร้านอาหารสะอาด รดชาติอร่อย ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ ให้กับแผงจำหน่ายอาหารห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ณ ศูนย์อาหารห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์