พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 07.00 น.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำพสกนิกรชาวมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 07.00 น.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำพสกนิกรชาวมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โอกาสนี้ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร อย่างพร้อมเพรียง ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง โอกาสนี้ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร อย่างพร้อมเพรียง ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง