ประชุมทวนสอบโครงการ T-VER โดยผู้ประเมินภายนอก

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมทวนสอบโครงการ T-VER โดยผู้ประเมินภายนอก โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และมีคณะกรรมการการจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาล ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม