ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

**ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

ติดตามรับฟังได้ที่

– วิทยุ FM 100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
– เฟสบุ๊คไลฟ์ (เทศบาลเมืองมหาสารคาม)