ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรางยู ถนนนครสวรรค์ (จากหน้า ธกส. ถึงข้างวัดอภิสิทธิ์ ด้านทิศเหนือ)