ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (สำหรับโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามและโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

63.pdf