ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20200731123303578.pdf