ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษา.pdf