ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ร่วมจิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)