ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 เชื่อมต่อโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-39.5.pdf