ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ถ.ราษฎรอุทิศ.pdf