ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนน ค.ส.ล.ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ศรีมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

20200518120424858.pdf