ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๒-๐๐๐๙ ถ.วรบุตร ต.ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20200323121857807.pdf