ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ถนนนครสวรรค์ ซอย 2/2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)