ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))