ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนนครสวรรค์ ซอย 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)