ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201030154948927.pdf