ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรางยู ถนนนครสวรรค์ (จากหน้า ธกส. ถึงข้างวัดอภิสิทธิ์ ด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

60263.pdf