นำรถดูดเลนท์ออกปฏิบัติงานแก้ปัญหาดินโคลนปิดกั้นทางน้ำ บริเวณท่อระบายน้ำถนนสารคาม-วาปี ซอย 4/1

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม นำรถดูดเลนท์ออกปฏิบัติงานแก้ปัญหาดินโคลนปิดกั้นทางน้ำ บริเวณท่อระบายน้ำถนนสารคาม-วาปี ซอย 4/1 ติดตามการแก้ปัญหาตามคำร้อง