ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท และถวายความจงรักภักดี ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป