โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดรับการตรวจประเมินสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดรับการตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายมาศ  โพธิ์สูงเนิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางดรุณี  เดชยศดี  ผู้อำนวยการโรงเรีบนเทศบาลบ้านค้อ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ให้การต้อนรับ