โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 08.30 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) “ ตามโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2562 โดยมีนางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร