โครงการสูงวัยเลือวัลย์ สดใส…วัยซ่า ภาค 5

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ที่วัดเครือวัลย์สุทธาวาส ดร.ศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน โครงการสูงวัยเลือวัลย์ สดใส…วัยซ่า ภาค 5 โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา อสม. ชุมชนเครือวัลย์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย