โครงการสูงวัยเครือวัลย์ สดใส…วัยซ่า ภาค 5

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ที่วัดเครือวัลย์สุทธาวาส นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน โครงการสูงวัยเลือวัลย์ สดใส…วัยซ่า ภาค 5 โดยมีนางสาวกาญจนา กายจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางนัฎฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย