โครงการสูงวัยเครือวัลย์ สดใส วัยซ่า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมองมหาสาราคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตาม

ณ วัดเครือวัลย์