โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.นายสายยันต์ ภิรมย์กิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรองประธานสภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้มี นายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสังวาลย์ มาตย์แท่น หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางสุดาวรรณ จิตรสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามโรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา