โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2562 มีนางฉวี แก้วกล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม