เทศบาลเมืองมหาสารคารมร่วมงานแถลงข่าวประเพณีไหว้เจ้าแสดงงิ้ว และมหกรรมอาหารนานาชาติ ประจําปี  2562

เทศบาลเมืองมหาสารคารมร่วมงานแถลงข่าวประเพณีไหว้เจ้าแสดงงิ้ว และมหกรรมอาหารนานาชาติ ประจําปี  2562

                    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 150 ปี สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ดร.ศิริชัย  ศิริไปล์  รองปลัดเทศบาล ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีไหว้เจ้าแสดงงิ้ว และมหกรรมอาหารนานาชาติ ประจําปี  2562