เทศบาลเมืองมหาสารคามออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 09.30 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย หวังลดปัญหาไข้เลือดออกในชุมชนตักสิลา และหมู่บ้านเอื้ออาทร