เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข/แมว เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข/แมว เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  เวลา 09.30 น. ที่วัดศรีสวัสดิ์ นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์  สมสาร์  รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวกาญจนา  กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย