เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมประจําเดือนตุลาคม  ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมประจําเดือนตุลาคม  ประจำปี 2562

       เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายโกพัสต์  สมสาร์  รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมประจําเดือนตุลาคม ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 7 โรง ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย