เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการสาธิตการทำอาหารท้องถิ่นเมนู ชูสุขภาพ และการประกวด “บ่าวผู้ดี ศรีตักสิลา”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. ที่เวทีจัดงานถนนตัดใหม่ริมคลองสมถวิล ((สะพานสงวนเผ่า) เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการสาธิตการทำอาหารท้องถิ่นเมนู ชูสุขภาพ และการประกวด “บ่าวผู้ดี ศรีตักสิลา” ภายในงานสืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ช้อปอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอลล์ ประจำปี 2562 โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม , ดร.ศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาล , นายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล , ดร.สมปอง มาตย์แท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ร่วมในงานดังกล่าวด้วย