เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบแผนงานโครงการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบแผนงานโครงการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

                    เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นาย         โกพัสต์  สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรอง ตรวจสอบแผนงานโครงการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562