ออกทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองมมหาสารคาม ออกปฏิบัติการทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สิน นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ พร้อมด้วย จนท.กองทะเบียนฯ

/ ศูนย์บริหารงานทะเบียนภาค 4 ออกให้ความสะดวกในการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง