ร่วมต้อนรับการย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อม รองนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาลร่วมต้อมรับ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ นายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม