ระดมสรรพกำลังทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ ซอย 58

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 10.30 น. ที่ถนนนครสวรรค์ ซอย 58 เทศบาลเมืองมหาสารคามระดมสรรพกำลังทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ ซอย 58 เพื่อทำให้ถนนหนทางภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน